Pallium training Medicatie en Veiligheid

Deze algemene training is voor zorgprofessionals van Pallium Portam. 

Er wordt in deze training kennis genomen van de rol, taken en verantwoordelijkheden van de zorgprofessional bij ondersteuning van medicatie, de Nederlandse wettelijke regels omtrent het bevoegd en bekwaam zijn, observatie, rapportage, signaleren en komen tot juiste acties t.a.v. medicatie gebruik en de handelingen bij het toedienen van de medicatie zoals zalven, oog/ oor druppels, anale en vaginale medicatie, medicatie per blister en via de mond.

Doelstelling:
De deelnemer is bekwaam om de bijgeschoolde handelingen volgens de Vilans protocollen bij een zorgvrager uit te voeren.

Na deelname aan deze training wordt er een certificaat uitgereikt.

 

Indien je in het bezit bent van een diploma verzorgende (IG) niveau 3 of verpleegkundige niveau 4, 5 of 6 dan kan je deelnemen aan de bijscholing Toedienen Medicatie: https://www.zorgenco.nl/lesinfo/bij-en-nascholing/overzicht/toedienen-medicatie-51

CAZZ