De leukste thuiszorg en -begeleiding!

Elke zelfstandige zorgverlener heeft een uniek pakket aan ervaring, kennis, inzichten en andere eigenschappen. Niet alleen betekent dit dat er altijd een zorgverlener is die bij u past. Ook zijn onze zorgverleners nooit ver weg. Zij komen namelijk uit grote delen van Nederland: Regio Amsterdam, Limburg, Brabant en omgeving Arnhem. 

U kunt bij ons terecht voor onder andere:

  • Thuiszorg (verpleging en verzorging)
  • Palliatieve zorg
  • Antroposofische ouderenzorg
  • Ambulante begeleiding
  • Jeugdzorg
CAZZ bij u in de buurt

Hoe doen wij dit?

U krijgt hulp, zorg en begeleiding van de leukste en beste zorgverleners, gewoon bij u thuis. De zorgverleners die bij u thuis komen, zijn zelfstandige zorg- en welzijnsprofessionals (zzp-ers) die zich hebben verenigd in een coöperatie: CAZZ, powered by Zorg&Co. Deze zzp-ers vormen samen zelfsturende thuiszorgteams, de coöperatie ondersteunt ze bij het ondernemen.Ons doel is: betaalbare, gezellige en gewoon goede zorg en begeleiding leveren. Persoonlijke aandacht voor u als cliënt, is voor ons erg belangrijk. 

Zorg aanvragen is vrij eenvoudig. Door ons te vertellen wie u bent en wat voor zorg u nodig heeft, kunnen wij u koppelen aan de juiste zorgverlener of het wijkteam dat het beste bij u past. Vervolgens ontvangt u een vrijblijvend zorgvoorstel. U betaalt enkel het met de zpp-er overeengekomen tarief (vrij van btw) en u betaalt nóóit aan de coöperatie!

Geholpen worden door Zorg&Co

 

Zorgaanbod

 

Verpleging
Onder verpleging verstaan we werkzaamheden van verpleegkundigen zoals lichaamsfuncties controleren, toedienen van medicatie, wondverzorging, stomaverzorging, katheterisatie, geven van een injectie of een infuus, toedienen van medicatie enzovoorts.

Verzorging
Wij staan voor u klaar om u professioneel en vaardig te ondersteunen bij uw persoonlijke verzorging, de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). Dit zijn handelingen zoals: in en uit bed gaan, toiletgang, wassen, tandenpoetsen, aan- en uitkleden en eten.

Palliatieve zorg
Wij verzorgen u en staan u en uw naasten bij in de terminale fase. Wij zorgen ervoor dat uw kwaliteit van leven zo goed mogelijk is tot het laatste afscheid. 

Antroposofische ouderenzorg
In samenwerking met Pallium Portam bieden wij thuiszorg vanuit de visie dat zorg om heel de mens gaat. De mens is een wezen van ziel, geest en lichaam. Warme zorg. De kwaliteit van de samenleving hangt af van relaties tussen mensen. Goede zorg is komt van twee kanten en is afhankelijk van deze relatie.

Begeleiding
Ook voor thuisbegeleiding kunt u bij ons terecht. Dit kan zijn: praktische begeleiding en hulp bij dementie, verstandelijke beperking, autisme of psychische problemen. Wij helpen u wanneer u niet in staat bent om praktische zaken te regelen en dagelijkse activiteiten uit te voeren. Zorg op maat om de regie te behouden over eigen leven en  zoveel mogelijk zelfstandig deel uit te kunnen maken van de samenleving. De begeleiding wordt altijd gericht op de zorgvraag en de persoonlijke leefsituatie van een cliënt. 

Integratieve jeugdhulp
Kinderen en jongeren kunnen door emotionele of ingrijpende ervaringen in de knel raken. Dit wordt zichtbaar in hun denken, voelen en doen. Wij bieden ondersteuning, behandeling, diagnostiek, begeleiding en vaardigheidstraining bij psychosociale problemen en trauma gerelateerde klachten. Samen met kind én ouders zoeken onze zzp’ers wat het beste bij jullie past. Het doel is dat de impact van de situaties en/of gebeurtenissen verwerkt worden, zodat jij of je kind weer lekker in je vel zit en stevig in je schoenen staat.

Binnen de intregratieve jeugdhulp werken wij met het multidisciplinaire team van EMOVITA. Dit bestaat uit bevlogen specialisten waarbij hoofd en hart onlosmakelijk verbonden zijn met het werken met jeugdigen, opvoeders, school en belangrijke anderen. Alle collega’s van EMOVITA zijn zelfstandig ondernemer en hebben zich aangesloten bij de coöperatie Zorg&Co/CAZZ. 

Psychomotorische therapie
Psychomotorische therapie (PMT) is een ervaringsgerichte therapie. De 3 kernwoorden binnen PMT zijn: 'doen', 'ervaren' en 'effect'. Wanneer er een balansverstoring plaatsvindt binnen het denken, voelen en handelen kunnen klachten/belemmeringen ontstaan. De manier hoe u daar mee omgaat zorgt voor een bepaalt gedrag/gedragspatroon. Als dit gedrag/gedragspatroon u belemmert in uw dagelijkse leven en u er zelf niet uitkomt, kan de psychomotorisch therapeut u hierbij helpen. De therapie richt zich op hoe we de klachten/belemmeringen kunnen verminderen of zelfs laten verdwijnen, door u te laten experimenteren met nieuw gedrag. Dit d.m.v. beweeg- en lichaamsgerichte oefeningen. Hierbij wordt er gekeken naar lichamelijke spanningen, lichaamstaal, lichaamshouding, de manier van bewegen, ademhaling en lichaamsbeleving. In samenwerking met PMT Praktijk La Vie Jolie

Geholpen worden door Zorg&Co

Kwaliteit

De zelfstandige zorg- en hulpverleners van CAZZ maken gebruik van de faciliteiten van de coöperatie Zorg&Co. Bij de coöperatie hebben zij een portfolio met alle benodigde diploma’s, documenten en verzekeringen om aan te tonen dat zij bevoegd en bekwaam zijn.

Kwaliteit is een woord dat u ongetwijfeld vaak voorbij ziet komen. Alle zorgorganisaties beloven en garanderen dit. Maar wat is zorg- en hulpverlening van hoge kwaliteit nou eigenlijk? Voor ons wordt kwaliteit bepaald door het contact dat u heeft met uw zorg- of hulpverlener. Een goede, persoonlijke en vertrouwde band leidt in onze ogen automatisch tot de beste zorg- en hulpverlening. Wij doen er dan ook alles aan om u te koppelen aan een, voor u perfecte, zorg- of hulpverlener. Alle zelfstandige professionals hebben de benodigde accreditaties en registraties. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de samenwerking of de verleende zorg- en hulpverlening. U kunt ons dit natuurlijk laten weten, dan zoeken wij een passende oplossing. 

Klachtencommissie en vertrouwenspersoon
Heeft u een klacht of is er sprake van een incident, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie. De klachtencommissie wordt vertegenwoordigd door zowel (oud) leden als externe onafhankelijke personen. Zij zijn er voor: leden van CAZZ, het bestuur, cliënten en opdrachtgevers, dienstverleners van de coöperatie. U kunt mailen naar klachten@zorgenco.nl. Daarnaast is er een onafhankelijke vertrouwenspersoon, Amanda Klein, die u kunt benaderen wanneer u uw verhaal kwijt wil over een incident zoals ongewenste bejegening, discriminatie of ander voorval. U kunt mailen naar vertrouwenspersoon@zorgenco.nl, of bellen naar 06 4447 4692. Meer informatie over Amanda vindt u op: www.prettigwerkenlimburg.nl

Klachtenloket Zorg
U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

De Geschillencommissie
U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

Vergoeding van zorgverzekeraar of gemeente

Het mooiste is: deze persoonlijke, flexibele zorg op maat wordt gewoon vergoed vanuit uw zorgverzekering of door de Gemeente! Onze wijkteams kunnen alle soorten zorg leveren én zolang deze geïndiceerd is, zijn er verschillende financieringsmogelijkheden beschikbaar. Is er geen indicatie en ook geen indicatie mogelijk, dan zijn er verschillende opties waardoor wij u toch van de nodige zorg kunnen voorzien.

Direct zorg aanvragen

Geholpen worden door Zorg&Co

Ik zoek zorg

CAZZ