CAZZ bij u in de buurt

In onderstaand formulier kunt u een klacht melden. De klachtencommissie behandelt de binnengekomen klachten. Dit kunnen de volgende soorten klachten zijn zoals: disfunctioneren van leden, onvrede over beleid of opdrachtgevers, fraude/diefstal, ongewenste praktijken op de werkvloer of disfunctioneren van dienstverleners.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen incidenten en klachten. Een incident is een vervelende gebeurtenis of meningsverschil en kunnen over het algemeen in der minne opgelost worden. Het kan voorkomen dat een incident niet opgelost kan worden in goed overleg met beide partijen. De klachtencommissie zal deze klacht dan behandelen. De commissie zal als onafhankelijke partij hoor en wederhoor toepassen. Na de hoorzitting zal de commissie komen tot een advies en/of uitspraak. 

Meld hier uw klacht

CAZZ