Ons team

Dit is het team dat zich dag in dag uit inzet voor de zorgvragers die de beste zorg verdienen. Maar ook voor de zelfstandige zorg- en hulpverleners; voor hun passie, hun werk en inkomen. Samen gaan zij iedere dag weer de uitdaging aan om, zowel de cliënt als de zzp-ers, de beste service te bieden.

Heb je een specifieke vraag voor een van onze collega's? Stuur gerust een mailtje!

Team CAZZ

Jan Willem Swerts

Directeur-Bestuurder
janwillem.swerts@cazz.nl


Wanda Senden

Directeur-Bestuurder
Juridisch bestuurlijk
Kwaliteitsmedewerker WMO/JW
wanda.senden@cazz.nl


Anita Koenen

Directeur-Bestuurder
Zorg en Kwaliteit
anita.koenen@cazz.nl


Helmy Bos

Medewerker Cliëntadministratie
helmy.bos@cazz.nl


Hilde Aelbers

Medewerker Cliëntadministratie
hilde.aelbers@cazz.nl


Lizette Lumens

Coördinator WMO/JW
Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
lizette.lumens@cazz.nl


Kirsten van Esschoten

Coördinator Thuiszorg WLZ/ZVW
Wijkverpleegkundige
kirsten.van.esschoten@cazz.nl


Jonathan Raes

Administratief Ondersteuner
jonathan.raes@cazz.nl

Cliëntenraad

Team cliëntenraad -   De clientenraad komt vier keer per jaar bij elkaar om het beleid te bespreken. 


Centrale Cliëntenraad


Cliëntenraad Residentie Maaslandburcht

Dhr. Mulders (bewoner)
tel: 06 39 83 96 39
mail: richard.mulders@mmmbv.nl

Mevr. Hermkes (bewoonster)

Marjon Smeets (mantelzorger)
tel: 06 49 08 04 10 
mail: smeets.mgcg@gmail.com 


Cliëntenraad Hof van Schöndeln

Linda van Poppel
tel: 06 15 83 14 02 
mail: wilenlinda@ziggo.nl

Ludo Peters
tel: 06 39 76 32 50
mail: petersludo@gmail.com

Janneke Bexkens
tel: 06 87 78 38 26
mail: jannekebexkens@gmail.com 

CAZZ