Ons team

Dit is het team dat zich dag in dag uit inzet voor de zorg- en hulpverleners; voor hun passie, hun werk en inkomen. Daarnaast zijn zij er ook voor hulp- en zorgbehoevenden die de de beste zorg verdienen. Samen gaan zij iedere dag weer de uitdaging aan om, zowel de zzp-er als de cliënt, de beste service te bieden.

Heb je een specifieke vraag voor een van onze collega's? Stuur gerust een mailtje!

Team CAZZ

Mw. mr. Wanda Senden

Bedrijfsjuriste
Kwaliteitsmedewerker WMO/JW
wanda.senden@cazz.nl


Kyra Zenden

Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
kyra.zenden@zorgenco.nl


Anita Koenen

Manager Thuiszorg
Kwaliteitsfunctionaris CAZZ
anita.koenen@cazz.nl


Helmy Bos

Medewerker Cliëntadministratie
helmy.bos@cazz.nl


Hilde Aelbers

Medewerker Cliëntadministratie
hilde.aelbers@cazz.nl


Lizette Lumens

Coördinator WMO/JW
Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
lizette.lumens@cazz.nl


Kirsten van Esschoten


Daniëlle Moonen

Coördinator Thuiszorg WLZ/ZVW
danielle.moonen@cazz.nl


Bas Olberts

Zorgcoördinator
Ambulante begeleiding
bas.olberts@cazz.nl


Janice Smits

Ondersteuner Coördinator Thuiszorg
thuiszorgteamstein@cazz.nl


Bo Knoops

Ondersteuner Coördinator Thuiszorg
thuiszorgteamstein@cazz.nl


Mary Saat

Zorgcoördinator Velp
mary.saat@cazz.nl

Cliëntenraad

Team cliëntenraad -   De clientenraad komt vier keer per jaar bij elkaar om het beleid te bespreken. 


Jos Ubachs


Nicole Schols

CAZZ