De leukste thuiszorg en begeleiding!

Elke zelfstandige zorgverlener heeft een uniek pakket aan ervaring, kennis, inzichten en andere eigenschappen. Niet alleen betekent dit dat er altijd een zorgverlener is die bij u past, ook zijn onze zorgverleners nooit ver weg. Onze teams zijn actief in heel Limburg, Brabant en Gelderland. 

U kunt bij ons terecht voor onder andere:

  • Thuiszorg (verpleging en verzorging)
  • Palliatieve zorg
  • Antroposofische ouderenzorg
  • Ambulante begeleiding
  • Integratieve jeugdhulp
  • Psychomotorische therapie

Op dit moment hebben wij geen wachtlijst. Heeft u een zorgvraag waar wij niet aan kunnen voldoen, dan zullen wij altijd met u mee zoeken naar een passende oplossing.

CAZZ bij u in de buurt

Hoe doen wij dit?

U krijgt hulp, zorg en begeleiding van de leukste en beste zorgverleners, gewoon bij u thuis. De zorgverleners die bij u thuis komen, zijn zelfstandige zorg- en welzijnsprofessionals (zzp-ers) die zich hebben verenigd in een coöperatie: CAZZ. Deze zzp-ers vormen samen zelfsturende thuiszorgteams, de coöperatie ondersteunt ze bij het ondernemen.Ons doel is: betaalbare, gezellige en gewoon goede zorg en begeleiding leveren. Persoonlijke aandacht voor u als cliënt, is voor ons erg belangrijk. 

Zorg aanvragen is vrij eenvoudig. Door ons te vertellen wie u bent en wat voor zorg u nodig heeft, kunnen wij u koppelen aan de juiste zorgverlener of het wijkteam dat het beste bij u past. Vervolgens ontvangt u een vrijblijvend zorgvoorstel. U betaalt enkel het met de zpp-er overeengekomen tarief (vrij van btw) en u betaalt nóóit aan de coöperatie!

Geholpen worden door Zorg&Co

 

Zorgaanbod

 

Verpleging
Onder verpleging verstaan we werkzaamheden van verpleegkundigen zoals lichaamsfuncties controleren, toedienen van medicatie, wondverzorging, stomaverzorging, katheterisatie, geven van een injectie of een infuus, toedienen van medicatie enzovoorts.

Verzorging
Wij staan voor u klaar om u professioneel en vaardig te ondersteunen bij uw persoonlijke verzorging, de Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). Dit zijn handelingen zoals: in en uit bed gaan, toiletgang, wassen, tandenpoetsen, aan- en uitkleden en eten.

Palliatieve zorg
Wij verzorgen u en staan u en uw naasten bij in de palliatieve fase. Wij zorgen ervoor dat uw kwaliteit van leven zo goed mogelijk is tot het laatste afscheid. 

Antroposofische ouderenzorg
In samenwerking met Pallium Portam bieden wij thuiszorg vanuit de visie dat zorg om heel de mens gaat. De mens is een wezen van ziel, geest en lichaam. Warme zorg. De kwaliteit van de samenleving hangt af van relaties tussen mensen. Goede zorg is komt van twee kanten en is afhankelijk van deze relatie.

Ambulante begeleiding
Ook voor thuisbegeleiding kunt u bij ons terecht. Dit kan zijn: praktische begeleiding en hulp bij dementie, verstandelijke beperking, autisme of psychische problemen. Wij helpen u wanneer u niet in staat bent om praktische zaken te regelen en dagelijkse activiteiten uit te voeren. Zorg op maat om de regie te behouden over eigen leven en  zoveel mogelijk zelfstandig deel uit te kunnen maken van de samenleving. De begeleiding wordt altijd gericht op de zorgvraag en de persoonlijke leefsituatie van een cliënt. 

Integratieve jeugdhulp
Kinderen en jongeren kunnen door emotionele of ingrijpende ervaringen in de knel raken. Dit wordt zichtbaar in hun denken, voelen en doen. Wij bieden ondersteuning, behandeling, diagnostiek, begeleiding en vaardigheidstraining bij psychosociale problemen en trauma gerelateerde klachten. Samen met kind én ouders zoeken onze zzp’ers wat het beste bij jullie past. Het doel is dat de impact van de situaties en/of gebeurtenissen verwerkt worden, zodat jij of je kind weer lekker in je vel zit en stevig in je schoenen staat.

Binnen de intregratieve jeugdhulp werken wij met ons multidisciplinaire team van EMOVITA. Dit bestaat uit bevlogen specialisten waarbij hoofd en hart onlosmakelijk verbonden zijn met het werken met jeugdigen, opvoeders, school en belangrijke anderen. Alle collega’s van EMOVITA zijn zelfstandig ondernemer en hebben zich aangesloten bij CAZZ. 

Psychomotorische therapie
Psychomotorische therapie (PMT) is een ervaringsgerichte therapie. De 3 kernwoorden binnen PMT zijn: 'doen', 'ervaren' en 'effect'. Wanneer er een balansverstoring plaatsvindt binnen het denken, voelen en handelen kunnen klachten/belemmeringen ontstaan. De manier hoe u daar mee omgaat zorgt voor een bepaalt gedrag/gedragspatroon. Als dit gedrag/gedragspatroon u belemmert in uw dagelijkse leven en u er zelf niet uitkomt, kan de psychomotorisch therapeut u hierbij helpen. De therapie richt zich op hoe we de klachten/belemmeringen kunnen verminderen of zelfs laten verdwijnen, door u te laten experimenteren met nieuw gedrag. Dit d.m.v. beweeg- en lichaamsgerichte oefeningen. Hierbij wordt er gekeken naar lichamelijke spanningen, lichaamstaal, lichaamshouding, de manier van bewegen, ademhaling en lichaamsbeleving. Ons team: PMT Praktijk La Vie Jolie

Vergoeding van zorgverzekeraar of gemeente

Het mooiste is dat deze persoonlijke, flexibele zorg op maat gewoon vergoed wordt vanuit uw zorgverzekering of door de Gemeente! Onze thuiszorgteams kunnen alle soorten zorg leveren én zolang deze geïndiceerd is, zijn er verschillende financieringsmogelijkheden beschikbaar. Dit kan gecontracteerde, ongecontracteerde zorg of PGB zijn. Bij ongecontracteerde zorg wordt er maar een gedeelte van de factuur betaald door de zorgverzekeraar, de eigen bijdrage wordt door ons niet in rekening gebracht. Indien er zorg wordt geleverd die niet binnen het verzekerde pakket vallen, dan zullen wij in overeenstemming met de cliënt en zorgverlener een tarief afspreken. Hoogte van het tarief ligt dan aan wie de zorg levert en welke werkzaamheden er verricht worden. 

Direct zorg aanvragen

Geholpen worden door Zorg&Co
CAZZ