CAZZ 

CAZZ is een zorginstelling met een coöperatieve rechtsvorm. Dit betekent dat de leden, de zzp’ers, met zijn allen eigenaar zijn van deze coöperatie. Leden hebben hun eigen zelfstandige onderneming, maar zijn coöperatief verenigd in een grotere organisatie. Dit maakt dat ze als zelfstandige toch sterk staan in een grote markt. Hier hoort ook een cliëntenraad, een klachtenreglement, een privacyreglement, en een aansluiting bij een geschillencommissie (WKKGZ-proof!) bij en er wordt gewerkt volgens een kwaliteitssysteem. 

Missie

CAZZ is een coöperatie van leden, zzp’ers in zorg en welzijn, die werkzaam zijn in de werkgebieden van de WLZ, ZVW, WMO en Jeugdwet. CAZZ vindt het belangrijk dat de zorg en begeleiding wordt verleend vanuit het eigenaarschap van de leden; menswaardig, warm en inclusief.

CAZZ streeft ernaar om aan elke hulpvraag adequaat te kunnen voldoen, vanuit een flexibele inzet van onze medewerkers met aandacht voor de volgende kernwaarden; inclusiviteit; eigen regie; daadkracht; verbindend; vraaggericht en samenredzaamheid.

Kwaliteit

De leden van CAZZ hebben een portfolio met alle benodigde diploma’s, documenten en verzekeringen om aan te tonen dat zij bevoegd en bekwaam zijn.

Kwaliteit is een woord dat u ongetwijfeld vaak voorbij ziet komen. Alle zorgorganisaties beloven en garanderen dit. Maar wat is zorg- en hulpverlening van hoge kwaliteit nou eigenlijk? Voor ons wordt kwaliteit bepaald door het contact dat u heeft met uw zorg- of hulpverlener. Een goede, persoonlijke en vertrouwde band leidt in onze ogen automatisch tot de beste zorg- en hulpverlening. Wij doen er dan ook alles aan om u te koppelen aan een, voor u perfecte, zorg- of hulpverlener. Alle zelfstandige professionals hebben de benodigde accreditaties en registraties. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de samenwerking of de verleende zorg- en hulpverlening. U kunt ons dit natuurlijk laten weten, dan zoeken wij een passende oplossing. 

CAZZ heeft een prezo keurmerk.

Klachtencommissie

Leden van CAZZ zijn automatisch aangesloten bij de Klachtencommissie van de coöperatie en bij de geschillencommissie: de Geschillencommissie Zorg Algemeen. De klachtencommissie wordt vertegenwoordigd door zowel (oud) leden als externe onafhankelijke personen. Zij zijn er voor: leden, het bestuur, cliënten en opdrachtgevers, dienstverleners met een Service Level Agreement.

De klachtencommissie behandelt de binnengekomen klachten. Dit kunnen de volgende soorten klachten zijn zoals: disfunctioneren van leden, onvrede over beleid of opdrachtgevers, fraude/diefstal, ongewenste praktijken op de werkvloer of disfunctioneren van dienstverleners.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen incidenten en klachten. Een incident is een vervelende gebeurtenis of meningsverschil en kunnen over het algemeen in der minne opgelost worden. Het kan voorkomen dat een incident niet opgelost kan worden in goed overleg met beide partijen. De klachtencommissie zal deze klacht dan behandelen. De commissie zal als onafhankelijke partij hoor en wederhoor toepassen. Na de hoorzitting zal de commissie komen tot een advies en/of uitspraak. Voor contact met de klachtencommissie kun je mailen naar: klachten@cazz.nl. Download hier het klachtenformulier en/of het klachtenreglement.

 

Vertrouwenspersoon
Naast de klachtencommissie, maakt de coöperatie ook gebruik van de diensten van vertrouwenspersoon Amanda Klein. Zij is vertrouwenspersoon op twee vlakken, namelijk voor ongewenste omgangsvormen en voor integriteitskwesties. Amanda is per mail bereikbaar via vertrouwenspersoon@cazz.nl of telefonisch via 06-44474692. Meer informatie over Amanda vindt u op: www.prettigwerkenlimburg.nl.

Klachtenloket Zorg
Mocht een klacht niet naar tevredenheid opgelost worden, dan kunt u uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

De Geschillencommissie
U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl

CAZZ